Saturday, 9 June 2012

Customer care

we care kami perihatin
If you have any suggestion, advice and comment, please do not hesitate to tell us.  We appreciate to all your comment to improve our service.

Sekiranya anda mempunyai cadangan, maklum balas dan komen sila maklumkan pada kami.  Kami menghargai segala cadangan dan komen dari anda untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik.

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...